Welke vissoort en wanneer.

BIG GAME FISHING.

fish-calendar-tenerife
In de tabel hierboven kunt u zien welke vissoort in welke tijd het beste te vangen zijn, in overleg kunt u kiezen op welke vis en op welke manier u zou willen vissen. Wel zal ik aangeven wat op dat moment de beste vangkansen biedt voor het Biggame Vissen.

Er kan worden gevist op de volgende manieren: met lifebait, chummend, trollend, werpend, poppend, jiggend en statisch. Wel is het zo dat jaargetij en vissoort bepalen welke manier van vissen het beste kan worden toegepast/uitgevoerd.

GET IN TOUCH